Login
AktualityO násProjektyDUMTřídyZaměstnanci školyKontaktKalendář

Aktuality pro školní rok 2016/2017

Případní zájemci o budoucí šestou třídu ve školním roce 2017/2018 se mohou předběžně přihlásit na sekretariátu školy, na tel. čísle 486112233


 

Studijní centrum BASIC nabízí doučování pro vaše děti. Bližší informace zde.

 


Anglická olympiáda

Ve středu 15. února 2017 se konalo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce v kategorii I. A (6. a 7. třída ZŠ) a II. A (8. a 9. třída ZŠ). 

V kategorii I.A reprezentoval ZŠ Oblačná Sam Channoufi z 6.A, který po skvělém, ale těsném výkonu bral 4–5. místo z 21 soutěžících.

V kategorii II. A reprezentoval ZŠ Oblačná Tomáš Hubička z 9.B, který ve velké konkurenci obsadil výborné 9.–11. místo z 28 soutěžících. 

Děkujeme Samovi a Tomášovi za účast, gratulujeme za pěkná umístění a přejeme hodně  úspěchů v budoucnosti!


Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Ve středu 1. února 2017 proběhlo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Naši školu reprezentovali: Viktorie Švejdová a Lukáš Novotný z 9. B. Umístili se na vynikajícím 9. – 15. místě. Celkem se zúčastnilo 68 soutěžících.


Školní kolo biologické olympiády

V úterý 7. 2. 2017  v učebně přírodopisu proběhlo školní kolo biologické olympiády, kterého se letos zúčastnilo 14 žáků druhého stupně. Soutěžilo se ve 2 kategoriích (6.–7.tř, 8.–9.tř)

Letos bylo ústředním tématem: DETEKTIVEM V PŘÍRODĚ. Součástí testu znalostí byla i tradičně poznávací část z říše rostlin i živočichů. Nutno podotknout, že letos byl test opět velice těžký.  

První dva z každé kategorie postupují do okresního kola. Třetí může postoupit podle počtu získaných bodů v porovnání s počty bodů žáků ostatních škol. Je ovšem nutné zpracování práce na zadané téma.

Děkuji všem za účast, obzvláště těm, kteří se pečlivě připravovali z přiložených studijních materiálů (diplomy a odměny nejlepším předám na konci června v tělocvičně).

Výsledková listina zde.

Z. Wienerová 


Návštěva předškoláčků

Předškolní děti z MŠ Klášterní se pomalu chystají k zápisu do 1. třídy. I když ten je letos posunutý až na duben, už teď se přišly některé z nich podívat, jak to ve škole chodí. Přivítaly je děti ze 2: třídy. Nejdříve si předškoláčci vyzkoušeli praktické činnosti. Společně s dětmi z 2. B stříhali, lepili, kreslili a výsledkem jejich snažení byla kočička nebo kocourek.

Po krátké svačině se předškoláčci připojili ke 2. A. Šli společně do tělocvičny a všichni si zahráli hry s míčem, s obručemi, zacvičili si na lavičkách, trampolíně, dokonce se pohoupali i na kruzích.

Myslím, že se návštěva předškoláčků vydařila. Těšíme se na další setkání s nimi.
Fotografie zde


První vysvědčení

V úterý 31. ledna dostali žáci 1. třídy svoje první vysvědčení. Poblahopřát jim přišli i jejich kamarádi z devátých tříd. Prvňáčci se jim rádi pochlubili krásnými známkami. Všem prvňáčkům přejeme, aby jim jedničky vydržely až do deváté třídy.
Fotografie zde

(M. Kodešová, J. Lhotová)


Ocenění 

Na podzim 2016 se naše škola zúčastnila Národního testování pro 9. třídu, které realizovala společnost Scio.

Lukáš Novotný z 9. B získal ocenění za třetí nejlepší výsledek v Libereckém kraji v testování obecných studijních předpokladů. GRATULUJEME!

M. Kodešová, J. Lhotová


Matematická olympiáda – kategorie Z5 a Z9 

Školního kola Matematické olympiády v kategorii Z5 se zúčastnilo 7 žáků a v kategorii Z9 se zúčastnilo 9 žáků. Do okresního kola z 5. třídy postoupili 4 žáci (Tomáš Kelbasa, Lukáš Albrecht, Tichon Čerevko a Blanka Šípková), z 9. třídy postoupila 2 děvčata (Klára Baráthová a Eliška Malcová).

Absolutním vítězem okresního kola Matematické olympiády se stal Tomáš Kelbasa z 5. A.  GRATULUJEME!

Ostatním zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy!

M. Kodešová


Školní kolo anglické olympiády 

Ve středu 11. a 18. ledna se již tradičně konala školní kola olympiády v anglickém jazyce.  Žáci 2. stupně nejprve splnili poslechové cvičení, poté se představili a samostatně mluvili o jednom z vylosovaných témat. Všichni soutěžící podali velmi dobré výkony a zaslouží si pochvalu.

Do okresního kola však postupují jen ti nejlepší – Sam Channoufi (6.A) v I. kategorii a Tomáš Hubička (9.B) v II. kategorii.

Všem držíme palce!

J. Lhotová


Olympiáda z českého jazyka

Před vánočními svátky proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Žáci  8. a 9. tříd v rámci olympiády vypracovali mluvnickou a slohovou část. Patnáct žáků vypracovalo 7 náročných úkolů, libovolným slohovým útvarem zpracovali téma „Moje vzlety a pády“.

V okresním kole budou naši školu reprezentovat:

  1. Lukáš Novotný          9. B
  2. Viktorie Švejdová     9. B
  3. Eliška Pavlová         8. A (náhradnice)

Okresní kolo v první kategorii se bude konat na Krajském úřadě v Liberci, a to ve středu 1. února 2017 od 8.30 hod.

Děkujeme všem účastníkům soutěže a postupujícím blahopřejeme.

Milena Krupičková, Pavlína Holasová


 

Národní testování 2016/17  

Žáci 9. A a 9. B se dne 3. 11. 2016 zúčastnili Národního testování 2016/17. Žáci absolvovali test z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky. Testy byly předkládány v elektronické podobě a byly časově omezené. Národního testování se zúčastnilo cca 16 000 žáků z 557 základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Ve velké konkurenci jsme uspěli výborně. Výsledky z matematiky jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Z testu obecných studijních předpokladů vyplývá, že studijní potenciál žáků v matematice a českém jazyce je využíván optimálně a výsledky odpovídají jejich studijním předpokladům. Špičkových výsledků dosáhlo 8 žáků z českého jazyka, 8 žáků z matematiky a 10 žáků z obecných studijních předpokladů. Ostatní žáci byli převážně nadprůměrní.

Monika Kodešová 9. A, Jana Lhotová 9. B


Druhé číslo časopisu Devadesátka si můžete prohlédnout zde.

Preventivní program pro rodiče na téma "Kyberšikana a nebezpečí internetu"

Dne 6. 12. 2016 proběhla přednáška a beseda, kterou pořádala ZŠ Oblačná ve spolupráci s Městskou policií Liberec. Preventivní program byl určen rodičům žáků 4. - 6. tříd. Rodiče byli seznámeni  se závažnou problematikou nebezpečí internetu a kyberšikany.
Pár fotografií z této akce naleznete zde.
Z. Brodská (MP Liberec), M. Krupičková (preventistka), M. Kodešová (ICT koordinátorka)


 

Podívejte se na nové číslo školního časopisu Piknik.


Město Liberec má nový elektronický časopis, který se obsahově věnuje základnímu školství. Čtvrtletník s názvem Devadesátka vydává rezort školství a dává v něm prostor všem dvaceti zápisovým základním školám. Název časopisu odkazuje k počtu měsíců, které běžný školák v základní škole stráví.

První číslo časopisu vyšlo v pondělí 10. října naleznete na stránkách http://www.liberec.cz/devadesatka/


Nabízíme k pronájmu volnou tělocvičnu:

  • úterý    16.00 - 19.00 hodin
  • čtvrtek  16.00 - 18.00 hodin

Zájemci se mohou informovat na telefonu 486112233.


Informace ke sběru papíru naleznete zde.

Rychlý kontakt

ZŠ Oblačná
Oblačná 101/15
460 01 Liberec 5

Telefon: 486 112 233
Mobil: 605 965 088
Fax: 486 112 233
E-mail:
skola@oblacna.cz
Datová schránka: i2xmn9t

Ředitelka školy:
Ing. Alena Routová
E-mail: routova@oblacna.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Ivana Houbová
E-mail: houbova@oblacna.cz

Hospodářka: Marta Barycharová
E-mail: barycharova@oblacna.cz

Vedoucí školní jídelny:
Dana Demeterová

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011